Manueeltherapie


Manueeltherapie is een behandelmethode voor (langdurige) klachten aan het bewegingsapparaat of klachten die daaraan zijn gerelateerd.

Centraal in deze therapie staat het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in uw hele lichaam.

De therapie richt zich op het wegnemen van de oorzaak van de klachten en niet op het bestrijden van de symptomen.


Vraaggesprek

In een eerste gesprek informeert de therapeut naar uw klachten op dit moment en naar de geschiedenis hiervan.

Metingen en onderzoek Het therapeutisch onderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek dat gericht is

op het opsporen van storingen in de functie van uw gewrichten. Daarnaast worden metingen gedaan om te kunnen bepalen

wat uw bewegingsvoorkeuren zijn. Enkele voorbeelden van metingen en bewegingen zijn: op welke manier kruist u de armen, met

welk oog kijkt u bij voorkeur en met welke arm gooit u een bal.


Behandeling

Op basis van alle gegevens is duidelijk hoe de therapeut uw gewrichten moet bewegen om een zo groot

mogelijk effect te bereiken. Tijdens de behandeling zullen zoveel mogelijk gewrichten van het lichaam behandeld

worden op een zachte, meestal pijnvrije manier. Dit met als doel de oorzaak van de klachten weg te nemen en de

samenwerking tussen verschillende gewrichten te optimaliseren. De behandeling wordt om de 2 à 3 weken herhaald.

De periode tussen 2 behandelingen is noodzakelijk om het lichaam de tijd te geven anders te gaan bewegen en

daaraan te wennen. Bij elke behandeling wordt het bewegingsonderzoek herhaald en de metingen worden

regelmatig opnieuw uitgevoerd. Op deze manier wordt aan het begin van elke vervolg behandeling bekeken of u inderdaad

anders bent gaan bewegen. Na twee of drie behandelingen wordt bekeken of er voldoende verbetering is opgetreden.

Als er geen verandering en/of verbetering is opgetreden wordt de behandeling gestopt. Zonodig zal de

therapeut verslag doen aan betrokken zorgverleners. Maximaal zijn er 8 behandelingen per jaar nodig.

  

Individualiteit

Ieder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen. We zien er

allemaal anders uit, we bewegen ook allemaal anders.


Bewegingsvoorkeur

Bij het op de fiets stappen, stapt u uit gewoonte met het linker of met het rechter been op. U kunt ook opstappen met het been

waarmee u doorgaans niet opstapt. Dit kost u echter veel meer moeite. U heeft bij het op een fiets stappen een voorkeur van

bewegen. Zo zijn er talloze situaties waarin een bewegingsvoorkeur naar voren komt. Denk bijvoorbeeld aan het gooien van

een bal, het vouwen van de handen en het kruisen van de armen. Onze bewegingsvoorkeur is van invloed op alle bewegingen

die we maken. Deze voorkeur voor bepaalde bewegingen zorgt er voor dat onze botten, gewrichten en spieren niet

volledig symmetrisch gevormd zijn. Mede door het bewegen wordt de vorm van onze gewrichten bepaald en door de

ontstane vorm hebben we onze voorkeursbewegingen. Er is dus sprake van een natuurlijke wisselwerking tussen bewegen

en vorm.


Verstoord evenwicht

Wanneer het natuurlijk evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de vorm van het lichaam verstoord raakt, kunnen

er klachten ontstaan. Het evenwicht kan worden verstoord door een ongeluk (aanrijding, verzwikken van een enkel, val

van de trap), door een eenzijdige werkhouding, ongewone arbeid, knellende kleding, door psychische factoren, enz.


Van storing naar klachten

Wanneer we (bijvoorbeeld na het verzwikken van een enkel) gedwongen worden om de voet anders te bewegen, verandert

onze manier van lopen. Die andere manier van lopen gaat ook gepaard met een verandering van bewegingen in knieën,

heupen, het bekken, de wervelkolom en uiteindelijk het hele lichaam. Als het lichaam zich voldoende aan kan passen aan

deze andere manier van bewegen zullen er niet direct klachten ontstaan. Als deze persoon echter zou gaan hardlopen dan

kunnen de gemaakte aanpassingen weleens tekort schieten. Op deze manier kan een andere manier van lopen na het

verzwikken van een enkel uiteindelijk bijvoorbeeld lage rugklachten veroorzaken. Maar er kunnen zelfs klachten

ontstaan in de nek of op andere plaatsen, zoals een peesontsteking in de schouder, of een spierscheur in het boven-

been (omdat de knie gedwongen wordt om anders te gaan bewegen). De plaats waar de klacht zit zegt niet per se iets

over de oorzaak van de klachten. Het behandelen van alleen de plek waar de pijnklachten zich bevinden zal

de klachten daarom vaak niet geheel doen verdwijnen. Het evenwicht van het gehele lichaam zal hersteld moeten

worden om de oorzaak van de klachten op te heffen.


Werking van gewrichten

Gewrichtsbewegingen worden gestuurd door het gewrichtskapsel. Als het kapsel niet meer in staat is het gewricht op de

juiste manier te sturen dan ontstaat er een bewegingsbeperking van het gewricht. Als gevolg hiervan raken omringende

structuren als spieren, gewrichtsbanden en zenuwweefsel geïrriteerd met als gevolg pijn, stijfheid en functieverlies.

De manueeltherapeut beïnvloed tijdens de behandeling de functie van het gewrichtskapsel. Het effect: het gewricht be-

weegt spoeler. Als de gewrichtsfunctie na enkele behandelingen blijvend hersteld is zullen de pijnklachten verdwijnen.


Veel gestelde vragen

    • Heb ik een verwijzing nodig van de huisarts of specialist?

        Dit is niet noodzakelijk

    • Voor welke klachten kan ik bij een therapeut terecht?

        Voor alle klachten die met het bewegen van het lichaam te maken hebben. Voorbeelden zijn: rugklachten, hernia,

        ischias, ribklachten, nekklachten, knieklachten, enkelklachten, hielspoor, schouderklachten, hoofdpijn, artrose, whiplash,

        tennisarm, bepaalde vormen van duizeligheid, scoliose. Deze behandelmethode is uitermate geschikt voor het

        behandelen van klachten die al langer bestaan of steeds terug komen. Binnen 1 sessie worden meerdere klachten

        tegelijkertijd behandeld.

    • Wat kunt u na de behandeling verwachten?

        De klachten kunnen direct of enige dagen na de behandeling verminderen. Er kan misschien wat vermoeidheid,

        hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of enige verheviging van de klachten optreden in de eerste paar dagen na de

        behandeling. Maakt u zich hier geen zorgen over. Deze reacties zijn van voorbijgaande aard en zijn normaal.

• Wat kost een behandeling?

        Tarieven en voorwaarden van de behandeling krijgt u van uw manueeltherapeut.

Voor mijn tarieven zie: